REGLER

Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter reglene kan ikke Oppdal fjellmaraton holdes ansvarlig for konsekvensene.

Aldersgrense

Aldersgrensen for å delta på Oppdal Fjellmaraton 42 km eller 22 km er 18 år.

Vi har ikke satt noen aldersgrense på Fjellmila 11 km, men anbefaler 10 år. Barn under 13 år må følges av en voksen.

Deltakere på 42 km eller 22 km som ikke overholder aldersgrense vil nektes start eller diskvalifiseres.

Synlig startnummer
Startnummeret skal festes synlig på brystet slik at det er lesbart under hele løpet. Alle deltakere må ha lisens. Deltakere som ikke etterkommer dette vil bli stoppet av kontrollposter underveis.

Det er krav til sekk på 42 km og 22 km 
Obligatorisk utstyr er oppført i dette dokumentet. Det er påbudt med sekk (løpesekk/løpevest) for de som deltar på 42 km og 22 km, men det er ikke krav til vekt. Alle deltakere må ha med næring (mat, sjokolade, gel), drikke, vindjakke, lue/pannebånd/buff, hansker og mobiltelefon i sekken. Det er ikke lov å bruke rumpetaske. Kontroll blir gjort ved start. Manglende obligatorisk utstyr vil føre til startavslag eller diskvalifikasjon.

Langesoner
Kun tillatt ved arrangørens mat-/drikkestasjoner. Alle distanser er ubestøttede, av rettferdighetsgrunner. Dette betyr at det ikke er tillatt å motta ekstern hjelp (drikke/mat/utstyr/fart) langs ruten, så lenge det ikke er av sikkerhetsmessige årsaker eller i forbindelse med arrangementets mat- og drikkestasjoner/sjekkpunkt.

Heiing er selvfølgelig tillatt og veldig hyggelig langs løypa.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det din plikt å stoppe og hjelpe andre løpere hvis de trenger hjelp.

Forbudt å kaste søppel langs ruten
Av miljømessige årsaker er det forbudt å kaste søppel langs ruten.

Forbudt med staver
Det er ikke lov til å benytte seg av staver. Dette på grunn av sikkerhetshensyn.

Forbudt med øretelefoner/musikk
Av sikkerhetsmessige hensyn er det forbudt å bruke øretelefoner under løpet.

Hund ikke tillatt
Oppdal Fjellmaraton er kun et løp for tobeinte, hunden må du sette igjen hjemme.

Avlysning
Ved avlysning eller flytting av arrangementet for å gjennomføre det et annet sted/dato, har de som er påmeldt til den opprinnelige datoen ikke krav på å få tilbakebetalt deltakeravgiften.

Om arrangementet blir kansellert i løpet av arrangementsdatoen på grunn av vær/klimatiske forhold eller annen force majeure, vil ikke deltakeravgiften bli refundert.

Refusjon av startkontingent
Påmeldingen er bindende, og det vil ikke bli gitt refusjon ved sykdom, skade og lignende.

Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, vil ikke overskytende beløp refunderes.

Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet.

Arrangørene kan ta deltakere ut av løpet av sikkerhetsmessige årsaker, og det vil ikke bli gitt refusjon.

Sperretider

42 km
Remma (ca. 20 km): Kl. 11:30
Vekveselva (ca. 30 km): Kl. 14:00
Vangslia (ca. 35 km): Kl. 15:30​

22 km
Vekveselva (ca. 10 km): Kl. 12:00
Vangslia (ca. 15 km): Kl. 14:00

11 km
Vangslia (ca. 4 km): Kl. 14:00

Hvis du må trekke deg fra løpet, ring nødnummeret +47 977 66 656. Det er begrensede veier og transportmuligheter ut av fjellet, og det kan derfor ta tid hvis du trenger assistanse ut. Vær derfor vennlig å ta vare på deg selv og medløpere og vær tålmodig hvis du trenger hjelp. Hvis du er for sliten eller ikke når sjekkpunktet innen tiden, kan du ikke fortsette løpet av sikkerhetsmessige årsaker. Du må trekke deg fra løpet.

Bilder fra arrangementene

Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter sponsorer og andre media.

ANSVARSERKLAERING

Når du melder deg opp må du bekrefte at du har lest, forstått og godtatt ansvarserklæringen og reglene til Oppdal fjellmaraton 2024.